ThinhNgoAmatuer

HÔM NAY TRADE GÌ ? 18/11/2021

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Hi mọi người, này mình tiếp tục kèo buy EURCAD , kèo này mình phân tích khung H4 H1, giá đang trong xu hướng tăng, mình thấy giá hồi về rất nhẹ nhàng, chứng tỏ đây là lực hồi, nên mình đã chờ ở vùng buy cũ, giá chạm và phản ứng, mn có thể vào, hoặc chờ test. TP kì vọng của mình đến hết phiên Âu là đỉnh cũ vì mình là trade trong ngày. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.