Với cặp EURCAD mình đưa ra 2 kịch bản như sau:

- H4 giá đã phá lên đỉnh cũ để tạo cấu trúc tăng mới và hiện tại đang hồi về.
- H1 giá đang có cấu trúc giảm về hướng về dần vùng mua chính mới của H4

Kịch bản 1: Chờ giá hồi lên vùng bán chính của H1 để tìm cơ hội sell xuống.
Kịch bản 2: giá tiếp tục đi xuống vùng mua chính của H4 thì chờ tín hiệu xác nhận đảo chiều để buy lên theo xu hướng mới của H4 - xu hướng lên.

Khi đủ điều kiện mình sẽ cập nhập lên kênh để các bạn tham khảo.
Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.