TradeProEdu

Trend tăng, Tín hiệu Ichimoku tăng giá

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Trên biểu đồ bốn giờ. Đường Tenkan-sen cắt ngang Kijun-sen từ phía trên, đường màu đỏ hướng xuống dưới, trong khi đường màu xanh vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang tăng dần. Đường giá đang giao dịch bên dưới các đường Tenkan-sen và Kijun-sen; xu hướng giảm vẫn còn mạnh. Mức hỗ trợ gần nhất là đường viền trên của đám mây (1.4793). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.4957).

Trên biểu đồ hàng ngày, đường Tenkan-sen cắt ngang Kijun-sen từ bên dưới, đường màu đỏ hướng lên trên, trong khi đường màu xanh vẫn nằm ngang. Đường xác nhận Chikou Span đang cắt qua biểu đồ giá từ phía trên, đám mây hiện tại đang giảm dần. Công cụ đã đi vào đám mây. Một trong những mức tối thiểu trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức hỗ trợ (1.4581). Một trong những mức tối đa trước đó của đường Chikou Span được kỳ vọng là mức kháng cự (1.5059).


Trên biểu đồ 4 giờ, đường gí này vẫn đang tăng. Trên biểu đồ hàng ngày, công cụ đang giao dịch trong đám mây. Khuyến nghị mở các vị thế mua ở mức giá hiện tại với mục tiêu ở mức tối đa trước đó của đường Chikou Span (1.4957) và Cắt lỗ ở biên trên của đám mây (1.4793).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.