DvDfx27

EURCAD-Entry

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
setup: phá vỡ giằng co thất bại.
Bình luận: Lệnh hiện tại.