Sinvestvn

Chờ đợi EURCAD phá vỡ vùng tam giác.

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
1. Trên khung D1, EURCAD đang đi ngang trong vùng tam giác.

2. Chờ đợi giá phá vỡ mô hình --> chờ đợi điều chỉnh --> BUY/SELL