NguoiLa15

dài hạn

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
giao dịch theo xu hướng giảm mạnh
Giao dịch đang hoạt động