URIFX

EURCAD: bán vùng correction

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
48 lượt xem
1
Khả năng price action sẽ phát triển tiếp tục và tạo thành Ending Wedge vì 2 tuần qua giá không vượt qua được VA của 13/10.

Nếu break up, trend sẽ đảo chiều đi lên.