pvtai91

EURCAD theo dõi chờ mua

OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
115 lượt xem
1
Chờ một lực mua mạnh vừa phá kênh giá trên H1 vừa phá đỉnh, chờ hồi lại rồi mua.
giá hiện tại đang ở vùng giá rẻ mua được nhưng an toàn hãy chờ xác nhận.