phongson

ECAD - time to sell

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
ECAD đã tích lũy một số ngày, nhìn từ biểu đồ D1 có thể thấy giá đã bị từ chối khá nhiều lần khi vào vùng phản ứng quan trọng tại trendline kháng cự tạo thành một loạt nến chân dài trong những ngày gần đây. Một khi giá đã không lên được thì ... sẽ phải xuống thôi :), có thể sell ngay hoặc chờ sang tuần kỳ vọng giá break trendline hỗ trợ và sell khi retest. Stoploss nên từ 1.511xx trở lên, nếu có break trend hỗ trợ có thể đo TP bằng fibo retracement.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.