pvtai91

EURCAD đang rất rẻ chuẩn bị mua

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
151 lượt xem
0
EURCAD đang rất rẻ chuẩn bị mua
Có thể mua luôn giá đáy cắt lỗ 20 pip chốt lời 100 pip
an toàn thì chờ lực lên phá đỉnh xanh rồi mua