OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
28 lượt xem
0
Một setup đẹp cho cặp eurcad khi từ h4 h1 đến m15 đều đã ủng hộ cho 1xu hướng tăng.ai kiên nhẫn thì đợi đóng nến sau 7h59p(nến h4)còn mình thì đã vào ngay khi kết thúc cây nến m15 vừa rôi.

Bình luận