OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Chart D1 giá đã break khỏi trend giảm và quay trở lại test đi lên tạo trend tăng trên chart H4. Giá hiện tại đang tiếp tục quay xuống chạm trend tăng
Khuyến nghị canh buy TP SL như hình
Giao dịch đang hoạt động: running +10pips
Giao dịch đang hoạt động: EURCAD chạm TP1 +35pips, chốt 1 nửa khối lượng, còn 1 nửa dời SL về entry gồng lên TP2 nhé
Giao dịch đang hoạt động: ++68 pips rồi, chuẩn bị cán TP2 nhé
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt mục tiêu TP2 +80pips

Bình luận