SonPriceAction

Short EURCAD

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EUR/CAD tạo mô hình Bearish engulfing candle trên d1 và sau đó giá hồi lên yếu tạo mô hình rising flag trên h4 --> báo hiệu giá có t thể theo momentum đi xuống đến swing low trước đó. Khuyến nghị buy stop EURCAD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.