dinhchien

EURCAD - tín hiệu giảm khung H4

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
* 50% khi đoán từ quá khứ.
- Chúc may mắn.