NguyenThang33

Cơ hội giao dịch trong ngày với cặp EURCAD

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá của cặp EURCAD đang giao dịch đi ngang trong một hình chữ nhật.

Cơ hội mua tại mức tăng đột biến của hình chữ nhật 1.52000
Cơ hội bán hàng tại điểm phá vỡ của hình chữ nhật 1.51700

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.