NguyenThang33

Cơ hội giao dịch trong ngày với cặp EURCAD

FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá của cặp EURCAD đang giao dịch đi ngang trong một hình chữ nhật.

Cơ hội mua tại mức tăng đột biến của hình chữ nhật 1.52000
Cơ hội bán hàng tại điểm phá vỡ của hình chữ nhật 1.51700