Jayce1006

EC cho tuần 18 - 23/11/2019 ---- Cần chờ thêm một chút

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Tình trạng : Đã bứt trend tăng và tạo đà trend giảm với sóng test trend khá tốt và đi vào vùng Vol test tụt sâu rất đẹp
VPA G:Test cho giảm => Cần chờ chuyển lực
VPA S: Lực tăng tuy yếu nhưng vẫn còn . Chờ
PA X : Vùng nến Tailed bar ngay vùng Trend line và nến Pinbar + Fakey vùng dưới
PA G: CỤm nến IB tích lũy vô cùng mạnh
DD : Đỉnh tụt Vol
Cản : Vùng R zone