longkuz

EUR/CAD LONG OPPORTUNITY

Giá xuống
longkuz Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- ECAD xu hướng giảm rõ rệt
- Giá hồi lên cản H4,D1 cũng là cản W1
- Tạo pinbar khá đẹp ngay cản
- Mở vị thế short với Stoploss, Take profit như biểu đồ

*Market luôn đúng, chỉ có con người là sai. Kinh nghiệm có được qua những sai lầm.
*Tiền chảy từ túi người thiếu kiên nhẫn, qua túi người kiên nhẫn hơn

----HAPPY TRADING----
Giao dịch đang hoạt động:
90 pips cho lệnh này, chốt 50% ở vùng đáy cũ nhé.
Mọi người đều có xu hướng chốt lời ở vùng cản/ hỗ trợ, hãy đi trước đám đông nhé, vài pips nhưng chắc chắn.

---HAPPY TRADING---
Giao dịch đang hoạt động:
- Xém nữa ăn SL, nhưng giờ đi đúng hướng rồi, giữ lệnh nhé
- Cân nhắc bổ sung thêm vị thế khi giá phá 1.46500

---HAPPY TRADING---
Giao dịch được đóng thủ công:
Gía đang tạo range 1.47 - 1.48 và có dấu hiệu tích lũy smart money Long.
Đóng lệnh này, lãi 20 pips :((. Tìm Entry ở pair khác thôi ae

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.