Leadership

EURCAD Sell ngay kẻo lỡ

Giá xuống
FOREXCOM:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Đồng tiền chung châu Âu đã tiếp tục giảm theo xu hướng so với Đô la Canada. Cặp tiền tệ mất giá khoảng 1,02% về giá trị trong tuần qua.

Tỷ giá của cặp tiền này có khả năng sụt giảm tiếp tục trong phiên giao dịch tuần này. Mục tiêu tiềm năng sẽ ở gần vùng giá hỗ trợ được hình thành bởi sự kết hợp giữa PPs hàng tuần và PPs hàng tháng ở mức 1.4816.

Mặt khác, tỷ giá của cặp tiền này có thể chạy ngược lại so với mức giá hiện tại là 1.4904 và nhắm đến SMA 200 giờ ở mức 1.5074 trong các phiên giao dịch sau.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.