OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
giao dịch theo hình
Đã hủy lệnh