OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
- Chiến lược sử dụng: wwyckoff - Thời điểm quan sát: Phiên Âu Mỹ - Hiệu lực: trong ngày - Lý do vào lệnh: Trên hình (mô hình wwyckoff, những điểm phá giả ) - Cách thức vào lệnh: Chờ đóng cửa qua cản - Vốn 0.5% - Số lệnh 3 (tỉ lệ RR 1:1 ,1:2 và 1:3) - Mở lệnh tại giá đóng cửa cây xác nhận - SL tuyệt đối dưới cản 1 khoản - Quản lý lệnh: Nếu TP1 thì dời all SL về 1/2 ,Nếu TP2 thì dời SL về 0 hoặc đỉnh đáy gần nhất
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.