DatTong

EURCAD, bán theo xu hướng H4.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Bán theo xu hướng H4.
(Các phân tích kỹ thuật trước đó )
https://www.tradingview.com/u/DatTong/#s...
Bình luận:
The price tested resistance and moved down !
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.