URIFX

EURCAD: Có thể trade correction

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Mặc dù EUR có xu hướng tăng nhưng pattern với CAD lại cho thấy có thể giảm.
Đóng lệnh: dừng lỗ