mrkfinancial

Sell EURCAD ngay giá hiện tại @1.49559

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sell EUR/CAD ngay @1.49559
Stop loss @1.49926
Take profit @1.48942
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.