maivanhai

eurcad sell

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Cặp tiền này hôm qua đánh dấu sự phá vỡ vùng hội tụ để đi xuống, dự kiến là có thể tiếp tục đi xuống đến vùng đáy kế tiếp