maivanhai

eurcad sell

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Cặp tiền này hôm qua đánh dấu sự phá vỡ vùng hội tụ để đi xuống, dự kiến là có thể tiếp tục đi xuống đến vùng đáy kế tiếp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.