linh.fondex

EURCAD

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Giá đang test qua ngưỡng kháng cự tại mức 1.4944 và là nơi có khả năng đảo chiều hỗ trợ tại mức 1.4850,khả năng có một đợt giảm tương ứng có thể xảy ra
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.