URIFX

@EURCAD #Wave3/C => Bán wave C hoặc wave 3

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
========= Kế hoạch ========
Strategy: Bán trong kênh của correction hoặc bán breakout
tw = Wave 3/C
sl = 1.561
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

P/S: Mình viết văn không hay nên mình giữ "ý tứ" của mình trên chart. Anh em có thể comment để trao đổi thêm.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Earn từ top