URIFX

EURCAD: Mua khi giá hồi

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
D1: Kỳ vọng giá đi tiếp wave C/2. Ít nhất là sideway.
30m: Bắt đầu từ sóng ngày 25, kỳ vọng back lại 1.44 và buy từ đây.

Risk 2%
Đóng lệnh: dừng lỗ