SonPriceAction

Sell stop EURCAD

Giá xuống
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Sell stop EURCAD khi giá phá vỡ mô hình inside bar ngày hôm qua. Kỳ vọng đây sẽ là 1 pullback của đợt giảm mạnh trước đó