utah0104

LONG ECAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
_giá về demand long nhẹ phát kiếm bánh mì với điểm entry/SL/TP như hình