tradafx

Đợi thiết lập lệnh mua với EURCAD

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Khung thời gian 1 giờ
Xu hướng giảm lớn đã bị phá vỡ.
Xu hướng giảm hồi đã bị phá vỡ.
Giá đã phá vỡ Key level của xu hướng hồi tương đương mức kháng cự của khung thời gian lớn trước đó.
Đợi giá hồi và tăng tạo thành đỉnh mới xác nhận xu hướng tăng được hình thành thì vào lệnh.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.
Bình luận: Tại khung thời gian ngày là tín hiệu mua từ nến Fakey:
Giao dịch đang hoạt động: Giá đang di chuyển theo Forecast:
Giao dịch đang hoạt động: Giá đã vượt ngưỡng kháng cự 1.49000. Dời điểm dừng lỗ về hòa vốn:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.