Naked_Traderr

Trade 2 - FTMO Challenge

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG


1. Tương quan Seller & Buyer: BUYER

2. Vùng đảo chiều tiềm năng: YES


II. CHẤT LƯỢNG LỆNH


1. Tín điệu đảo chiều uy tín:Maybe

2. Entry tối ưu: GOOD

3. Stoploss an toàn: Maybe