pvtai91

EURCAD hồi về vùng Zone trước khi quay đầu giảm sâu

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
ECAD sẽ có một sóng hồi theo biên siteway trước khi quay đầu giảm mạnh. có thể chờ sellimt theo vùng trên hình với mục tiêu R3 lợi nhuận.

Bình luận