dinhchien

EURCAD - cơ hội mua giữ lâu

Giá lên
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Nhìn bên trái, sóng đối xứng (VI) đã bị phá vỡ và xác nhận đảo ngược vùng cho UPtrend.
- Mô hình Rounding Bottom:
  1. Đáy tròn lớn xanh lá cây đang ở vùng Neckline.
  2. Đáy tròn màu đỏ đã kết thúc.
  3. Đáy tròn tím cuối cùng gần giống màu đỏ.
- Chỉ báo:
   Chỉ số INDEX & FORCE tăng.
Do đó, mình đoán EURCAD sẽ tăng từ mức thoái lui 78,6 Fibonacci.
Mục tiêu là tại Harmonic Garley Pattern (Sóng đối xứng (III)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.