doisydung3

EURCAD 16/11-20/11

Giá lên
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
Kỳ vọng tuần tới đồng EURCAD sẽ phá vỡ mô hình và duy trì xu hướng tăng dài hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.