Son-Trader

EURCAD - BUY - Phân tích do PHSFund

Giá lên
Son-Trader Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
BUY EURCAD

Giá : 1.46451

SL : 1.45800
TP : 1.50876

Lưu Ý : Đầu tư tài chính là việc có rủi ro hãy chịu trách nhiệm với quyết định của mình, lệnh này chỉ tham khảo!
Giao dịch đang hoạt động:
vẫn tiếp tục nuôi lệnh chờ TP
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng lại mức : 1.487 ăn R3.5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.