URIFX

@EURCAD #EOT=> Sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
hi all,

Trong idea này, này giới thiệu đến các bạn kỹ thuật kết hợp tính năng cảnh báo (Alert) của TradingView với Robot để trade theo setup của mình.
Mình gọi idea này là Semiauto (bán tự động). Công cụ bao gồm:
1. Tài khoản Tradingview
2. Robot đọc lệnh và giao dịch được với sàn Forex (mình tự phát triển).
3. Tính năng Alert của Tradingview.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Setup bằng trendline, indicators,..
Bước 2: Đặt lệnh cho robot đọc. Trong trường hợp này mình muốn sell với lệnh: sell( EURCAD ) risk(2) stop(1.560) target(1.553) #live. Với lệnh này, con robot của mình sẽ hiểu: bán EURCAD giá 0 (lệnh Market), số lot là 2% của tài khoản đang có, stoploss ở giá 1.560 và chốt lời ở giá 1.553.
Bước 3: Đặt điều kiện alert cho trendline. Trường hợp này mình chọn giá cắt ngang trendline sẽ vào lệnh sell.
Bước 4: Đừng đụng gì vào lệnh cả.
Khi thoả điều kiện, Tradingview sẽ alert, robot tự vào lệnh cho dù bạn kg online.

Nân cao hơn, bạn có thể viết alert riêng bằng Pine Script.

Regards,

URI .
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Bình luận:
Wait to sell
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.