SonPriceAction

EURCAD short

Giá xuống
FX:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đã quay trở về vùng pivot trước đó và tạo double pin bar trên khung biểu đồ ngày. cơ hội tốt để Sell EURCAD với SL thấp và tiềm năng lợi nhuận lớn