khoahuynh

EURCAD - Canh bán

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
EURCAD đang biến động sideway trong biên độ rộng.
Canh bán tại vùng cản trên và take profit tại R3.
Trường hợp phá cản và stoploss, EURCAD tiếp tục xu hướng tăng
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chốt lời 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.