OANDA:EURCAD   Euro /Đô la Canada
42 lượt xem
1
EURCAD đang biến động sideway trong biên độ rộng.
Canh bán tại vùng cản trên và take profit tại R3.
Trường hợp phá cản và stoploss, EURCAD tiếp tục xu hướng tăng
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đã chốt lời 3R