Raymond_Cao

Buy EUR/CHF ngày 17/02/2021

Giá lên
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Trên khung H4, EUR/CHF break out khỏi trend giảm.
- Giá nằm trên MA20
- Các đáy liên tiếp đều cao hơn đáy trước
=> Buy mạnh
BUY EURCHF 1.0805
Take profit 1 at 1.0832
Take profit 2 at 1.0863
Take profit 3 at 1.0900
Stop loss at 1.0780