KenPCA

Deal 12: Buy EURCHF ngày 25/08/2021

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Lí do vào lệnh:
- EURCHF tạo mô hình 3 đáy trên khung H1 và đi lên
- Giá break kháng cự 1.07250
- Giá nằm trên MA20

Hành động của Ken.
- Buy ở giá hiện tạo 1.0735
- Takeprofit 1.0830
- Stoplose 1.0685
----------------------------------------------------------------
Best regards,
KenPCA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích được cung cấp hoàn toàn là thông tin và nó không nên được xem như khuyến nghị đầu tư. Hãy nhớ rằng bạn cần có kế hoạch trước khi bắt đầu giao dịch. Vì vậy, hãy nắm bắt kiến ​​thức này và sử dụng nó như một gợi ý sẽ giúp bạn hiểu thị trường và dễ dàng dự đoán động thái tiếp theo của mình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.