dinhchien

EURCHF - Swing setup đánh tăng.

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Chúc may mắn.