URIFX

EURCHF #Ai mất giá nhanh hơn?

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Nếu giá chạm đỉnh (ô vuông), chúng ta xem EUR hay CHF sẽ hồi lại để sell.