MyFriendFun

EURCHF Mua để ăn tết thôi nha

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF Mua để ăn tết thôi nha
giá đã có lực tăng rất mạnh, canh xuống mua lên