MyFriendFun

EURCHF Mua để ăn tết thôi nha

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF Mua để ăn tết thôi nha
giá đã có lực tăng rất mạnh, canh xuống mua lên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.