URIFX

EURCHF: Trade giá hồi

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Giá có thể rơi tiếp wave tiếp theo hoặc ít nhất pullback. Trade 1:1 = R:R cắt 50% và để profit run.
Bình luận:
Bình luận: Hy vọng break out
Bình luận:
Đóng lệnh: đạt mục tiêu