tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ và phá vỡ Key level với EURCHF

Giá lên
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng giảm kết thúc khi giá phá vỡ Key Level tại 1.04500.
Đợi giá hồi về retest và xuất hiện tín hiệu mua thì có thể vào lệnh với EURCHF .
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.06500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.