maivanhai

ECHF đánh xuống

Giá xuống
FX:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Hành động giá đang cho thấy sự đi xuống của giá khá chắc chắn trên khung ngày và khung tuần. Trong thời gian tới có thể ưu tiên đánh xuống cặp tiền này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.