ngobao1975

Xu hướng ECHF từ 10/6

ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
ECHF đang sideway biên độ rộng, nến đang giằng co tại cản, nếu giá phá vỡ hướng lên khỏi vùng giằng co thì vào lệnh BUY. TP/ SL như setup trên chart.
Giao dịch được đóng thủ công:
Hủy lệnh vì lực tăng quá yếu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.