vegas9999

EURCHF bearish

Giá xuống
vegas9999 Cập nhật   
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF đang đi ngang trong 1 biên rộng
Hiện tại giá đang tiếp cận vùng đỉnh ( RS ) và đã thất bại.
Xu hướng hiện tại bán xuống
Bình luận:
đã đạt TP1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.