vegas9999

EURCHF bearish

Giá xuống
OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
EURCHF đang đi ngang trong 1 biên rộng
Hiện tại giá đang tiếp cận vùng đỉnh ( RS ) và đã thất bại.
Xu hướng hiện tại bán xuống
Bình luận: đã đạt TP1