OANDA:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
giá có tín hiệu tăng trở lại. đánh pull back đầu tiên