linkphan1995

Butterfly Advanced Formotion

FOREXCOM:EURCHF   Euro /Franc Thụy Sỹ
Canh gía hoàn thành mô hình và Sell